EKO-KLUB
   O klubie
ROZRYWKA


 

 

 
 

DZIURA OZONOWA


Ozonosfera - górna warstwa atmosfery zawierająca 90% ozonu atmosferycznego o stężeniu 3000 mld 03/m3 zatrzymująca większość promieni ultrafioletowych docierających z kosmosu.

Skutki powstania dziury ozonowej:


Wzrost temperatury ziemi
zmiana klimatu
wzmożone parowanie


wzrost powierzchni
obszarów suchych

Niszczenie chlorofilu
zmniejszenie ilości
roślin na lądzie

Niszczenie planktonu
przerwanie łańcucha
pokarmowego

Osłabienie układu odpornościowego zwierząt
wzrost zachorowań i
śmiertelności
Oddziałowywanie na atmosferę
powstanie smogu fotochemicznego w miastach

Po przez niszczenie chlorofilu i planktonu zmniejszy się ilość roślin i zwierząt na lądzie oraz może zostać przerwany łańcuch pokarmowy, co spowoduje:

- spadek połowu ryb
- zmniejszenie produkcji roślinnej
- obniżenie wartości plonów
- zmniejszenie bioróżnorodności ziemi

 

Oddziaływanie na człowieka:

- powstanie mutacji
- wzrost liczny chorób nowotworowych
- powstawanie przebarwień, zmarszczek na skórze

 
 

|
| wyniki na żywo | Imprezy Koncerty Białystok |