EKO-KLUB
   O klubie
ROZRYWKA


 

 

 
 

EFEKT CIEPLARNIANY


Efekt cieplarniany - wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracją dwutlenku węgla (lub innych gazów nieprzezroczystych dla podczerwonego promieniowania - tzw. gazów cieplarnianych), jeden z negatywnych skutków skażenia środowiska naturalnego.

 

PRZYCZYNY I SKUTKI:

Wycinanie lasów, wielkie pożary, spalanie paliw
CO2
para wodna
Chłodnictwo, pożarnictwo, pianki, aerozole

freony
halony


Motoryzacja, elektro ciepłownie, nawozy azotowe
CO2
tlenki azotu

Działalność powodująca wzrost stężenia tlenków azotu i węglowodorów
ozon w przyziemnych
warunkach atmosfery
Procesy gnilne, uszkodzenia gazociągów, górnictwo
metan i inne węglowodory,
CO2
tlenki azotu
Gospodarstwa domowe, wzrost hodowli bydła
Ryżowiska, bagna, tereny podmokłe, wysypiska śmieci

Topienie się lodowców, podniesienie się poziomu mórz
Utrata terenów mieszkalnych, zatopienie wysp i lądów
wysychanie rzek i jezior oraz wzrost ilości terenów suchych

Niedostatek żywności, głód

Zwiększone parowanie, wzrost opadów na północy
Powodzie, huragany, oberwanie chmury, wzrost zachmurzenia

Zmiana środowiska na kuli ziemskiej
Przemieszczanie się roślin i zwierząt, wymieranie gatunków

 

 
 

|
| wyniki na żywo | Imprezy Koncerty Białystok |