EKO-KLUB
   O klubie
ROZRYWKA


 

 

 
 

ŚRODOWISKO A ZDROWIE CZŁOWIEKA


Zdrowie to stan względnej równowagi organizmu reagującego na zmienne warunki środowiska zewnętrznego. Stan taki przejawia się w dobrym samopoczuciu fizycznym, psychicznym i społecznym człowieka. Zachwianie równowagi między organizmem a otoczeniem następuje wtedy, gdy czynniki zewnętrzne są zbyt silne i działają zbyt długo lub gdy sprawność reakcji adaptacyjnych ustroju jest ograniczona. Zachwianie tej równowagi powoduje chorobę.
Zdrowie zależy od wielu czynników działających na organizm człowieka. Można je podzielić na trzy grupy:


czynniki fizyczne - jak temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, promieniowanie jonizujące;

czynniki chemiczne - naturalne składniki gleby, powietrza i wody oraz składniki wytworzone w wyniku działalności człowieka, powodujące zanieczyszczenie tych środowisk;

czynniki biologiczne - drobnoustroje chorobotwórcze: bakterie, wiru­sy, grzyby chorobotwórcze, pasożyty zwierzęce.
Dyscypliną, która zajmuje się bytowaniem człowieka w konkretnych warunkach, jest higiena środowiska. Bada ona wpływ środowiska i jego zmian na organizm ludzki.

Co roku umiera na świecie 49 milionów ludzi. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 75 procent zgonów następuje przedwcześnie wskutek zatrucia środowiska oraz niewłaściwego trybu życia. Oto przykłady:

>> Nowotwory <<

>> Choroby biegunkowe <<

>> Gruźlica <<

>> Infekcje dróg oddechowych <<

Oprócz tego około dwóch i pół miliarda ludzi, czyli prawie połowa ludności świata, cierpi co roku wskutek chorób wywołanych niedoborem wody lub jej zanieczyszczenie oraz brakiem higieny. Na pogorszenie stanu zdrowia wielu osób wpływają też według WHO takie niepokojące zjawiska ostatnich lat, jak kwaśne deszcze, przerzedzenie warstwy ozonowej i ocieplenie klimatu ziemi. Ogólnie rzecz biorąc, z raportu WHO wynika, że ponad dwa miliardy ludzi żyje w warunkach grożących utratą zdrowia lub śmiercią.

Doktor Hiroshi Nakajima, dyrektor generalny WHO, ostrzega:

"Jeżeli nie zaczniemy działać teraz, kryzys tak się pogłębi, że stanie się nie do zniesienia dla ziemi i jej mieszkańców, ponieważ środowisko nie będzie się już nadawać do życia."

 
 

|
| wyniki na żywo | Imprezy Koncerty Białystok |